Målselva, Troms

Målselv skærer tværs gennem Troms Fylke, godt 400 km nord for Polarcirklen, og er det største vandsystem i Troms. Elven får sit vand fra Divielva og Rostaelva, der ved sammenløbet i Øverbygd bliver til Målselv. Elven samler sin kraft fra et nedbørsfelt på mere end 6000 km² og får på sin vej selskab af flere betydelige sideelve før udmundingen i Malangsfjorden.

På de nederste godt 30 km flyder Målselv adstadigt af sted, stor og stilleflydende, med en højdeforskel på blot lidt over to meter op til sit første fald, Målselvsfossen, eller Malangsfossen som den også kaldes. Målselvfossen er et fantastisk skue, med et fald på 22 meter over en strækning på blot 600 meter, og fossen fik i 2003 det fornemme prædikat Norges ”Nasjonalfoss”, en betegnelse man til først rigtig forstår når man står ved elvbredden nedenfor faldet og skuer op mod de frådende vandmasser.

Fossen deler naturligt elven i en nedre og en øvre zone. Strækningen umiddelbart nedenfor fossen, indtil Barduelvas udløb i Målselv, administreres af Fossenes elveierlag, der blev stiftet i 1947, og er den ældste elvejersammenslutning i elven. I ”Kulpen”, øverst i fossen, finder man Norges vel mest eksklusive og dyre fiskevand, og her skal man ikke gøre sig forhåbninger om at få adgang, da fiskeriet er lejet ud på åremålskontrakt. I umiddelbar forlængelse af fiskeriet under Kulpen finder man ”Kortzonen”, hvortil sammenslutningen hver dag udsteder 20 dagkort. Her er adgang for alle, og fiskeriet er rigtig godt fra premieredagen d. 15. juni og 4-5 uger frem, indtil de ventende laks begynder at forcere laksetrappen. Sæsonen varer indtil d. 17. august, og dækker strækningen fra slutningen af den eksklusive kulp ned til udløbet af Barduelva, en strækning på knap 2 km. Strækningen byder på masser af spændende pladser, og der kan være trængsel på de mest kendte pladser der traditionen tro byder på opfindsomme navne som ”Kummen” og ”Gammeldassen”.
Ovenfor fossen finder man stribevis af fine vald, både eksklusive private stræk og gode dagkortstræk, og her varer sæsonen fra 1. juli til 31. august. Bedste periode er fra slutningen af juli, hvor vandtemperaturen har nået de magiske knap 10 °C der skal til, for at laksen vil passere trappen ved fossen.

Målselv ligger stabilt blandt de 10 - 15 bedste elve i Norge med en gennemsnitlig årlig fangst på 5-6 ton, med topåret 2000 som højdepunkt, hvor der blev landet over 13 ton laks i elven. Elven er lakseførende over en strækning på knap 150 km, når sideelvene Barduelva og Kirkjeselva medtages, men for laksefluefiskere bliver elven først interessant fra fossens kortzone og opstrøms. Man skal dog ikke af den grund forledes til at tro, at der ikke er fisk at fange på de nedre dele, hvor der foruden laks kan fanges sjøørret (havørred) og sjørøye (havgående fjeldørred) i rigt mål. Der blev i både 2006 og 2007 årligt taget over 3000 sjøørret i Målselven nedenfor fossen, hvor fiskeriet ofte foregår fra båd. Sjøørreten går sjældent gennem laksetrappen, og fanges stort set ikke på de øvre dele af elven. Ovenfor fossen dominerer laksen, hvor også elveørret og stalling findes i rigt antal. Særlig stallingen har sine toppladser i Målselven, og her er tale om fisk i forsvarlig størrelse der går raskt til fluen, og de går ikke af vejen for at tage laksefluer af anselig størrelse. I Kirkjeselva, som er et tilløb til Målselv ved Rundhaug, har jeg selv set stalling på den rigtige side af halvmeteren stående på relativt lavt vand frit i strømmen.

Indtil 1910 måtte laksen stoppe i fossekulpen, idet den ikke kan forcere selve fossen. Her står laksen tæt, i dag såvel som dengang, og det er med rette at kulpen, som vel nærmest kan oversættes til bassin eller høle, kaldes Norges største lakseakvarium. Da laksetrappen stod færdig i 1910, kunne laksen pludselig nå nye gyde og opvækstpladser i hele Målselvsystemet, og for laksefiskerne betød det adgang til at fiske laks på nær ved 100 km elv, der tidligere havde været utilgængelige for laksen.

Allerede i midten af 1800-tallet kom tilrejsende engelske lystfiskere til Målselv for at fiske. Fiskeriet foregik primært i hovedløbet under og nedenfor fossen og tillige i sideelven Barduelva som dengang, før udbygningen i 1920, bød på et fornemt laksefiskeri. Familien Foshaug på Fossmo har gennem årtier været samlingspunktet for fiskere i fossekulpen, og på Fossmo ligger da også ”Engelskmannstua” som blev opført i 1871.

Berømte fiskere har gennem årene fisket her. I 1950’erne gæstede hotelkongen Charles Ritz elven, et fiskeri man kan læse om i hans bog ”A Fly Fisher’s Life”. Op gennem 80’erne og 90’erne lejede den Schweiziske mangemillionær Willy Scheidegger fiskeriet, og i dag lejes fiskeriet af Nordmanden Bjørn Rune Gjelsten som, modsat tidligere tiders rovdrift på storlaksen, gør en indsats for at bevare det fornemme laksefiskeri i Målselven, også i fremtiden.

Vandet i Målselv er klart med en grønlig tone, og det er kun under en kraftig flom at vandet antager farve. Omkring Rundhaug og nedstrøms, løber strømmen over en bund af rullesten i varierende størrelser og større klippeblokke findes oftest skjult i de dybere partier. Længere oppe i systemet, er elvens forløb mere varieret, og strømmen brydes oftere af større sten og klippeblokke i strømmen, og smalle dybe partier afløses af brede grunde stryg. Generelt er bunden lys overalt i elven. Vandføringen varierer gennem sæsonen og kan under en storflom nå over 700 m3/s. Normal sommervandføring varierer normalt mellem 80 og 100 m3/s.

Elvens kraft er mange steder tøjlet ved hjælp af forebygginger som de kaldes på Norsk, og det kan være både krævende og vanskeligt at fiske fra disse menneskeskabte stejle og ufremkommelige brinker bygget af løse sten og skarpe klippeblokke. Jeg har selv tabt stor laks på en af disse fordi jeg hverken havde medbragt net eller havde en makker der kunne hjælpe med landingen. Vadning kan være nødvendigt på visse pladser, og selvom strømmen ved første øjekast ser tilforladelig ud, er den stærkere end den ser ud til, og det kan kræve sin mand at holde balancen i de tungt vældende strømme.

Vandet i Målselv og sideelvene blev tidligt brugt som drivkraft til savværker og møllerier, som oftest var placeret i forbindelse med fosserne. I 1920 begyndte den første udbygning i Bardufossen, som blev videreudbygget i begyndelsen af 50’erne og dermed ødelagde Barduelvas fornemme laksefiskeri, og i dag resterer kun en lille rest af elvens fine laksestamme. Heldigvis har hovedløbet været forskånet for større udbygninger, og trods en mindre udbygning i Dividalen, løber elven i dag ureguleret gennem det smukke landskab i og omkring elvdalen.

Målselv er en pragtfuld elv der er let at komme til, og i modsætning til de midtnorske elve, som hvert år besøges af mange danskere, er her ingen trængsel ved elvbredden, hvor man i hverdagene sjældent møder mere end en enkelt eller to medfiskere.

Fluevalg

Fluer med indslag af blåt og grønt fungerer som hovedregel godt under alle forhold, men også orange og selvfølgelig sort er vældig effektive farver.

En lokal fisker jeg fiskede med en aften, fortalte mig om en tur hvor han sammen med to medfiskere fangede 8 laks på samme dag, hvoraf de 6 var taget af ham. Han viste mig en skrigende orange flue der mest af alt mindede om en forårsflue til Mörrumsåen, og bedyrede med et fast blik, at alle laksene havde taget på denne flue. Ingen kan vel stå for noget så overbevisende, og jeg har siden haft min egen version af den orange flue fast i æsken, der dog ikke i samme grad ser ud til at have tilsvarende magiske kraft som dens forbillede.

Lokale favoritter er Den Vanlige, Green Highlander og særligt Blue Charm, men også Grünwald’s Black Shank anvendes af mange.

Selv anvender jeg mest selv samme Black Shank som har givet mig adskillige laks.

Som så mange andre steder gælder den gyldne regel om at alle fluer er gode, bare de er sorte.

Rundhaug Gjestegård

Skal man fiske i Målselv, byder Rundhaug Gjestegård på de perfekte rammer om fiskeriet. Hotellet råder over 12 stænger til en næsten 6 km lang strækning af elven der er forbeholdt hotellets gæster. Strækket er opdelt i 2 zoner imellem hvilke der skiftes hver anden dag. Hver zone hviler således 24 timer mellem hvert fiskepas, og i tilgift er elven fredet mellem 24.00 og 06.00. Her er altså på ingen måde tale om overfiskning.

En tur rundt i hotellets atmosfærefyldte lokaler afslører et væld af prominente gæster der gennem tiderne har overnattet her. Der er en særlig fornemmelse at vide, at de selv samme stuer man befinder sig i, har huset selveste General Montgomery og hotelkongen, globetrotteren og lystfiskeren Charles C. Ritz, der boede her under sit fiskeri i Målselvfossen i 50’erne. Også den Norske kongefamilie har været gæster på hotellet gennem tiderne i forskellige sammenhænge. Man fornemmer tydeligt at jagt og fiskeri har spillet en vigtig rolle i hotellets historie, og overalt finder man tegn herpå, bl.a. i pejsestuen der er udsmykket med et smukt udvalg af fluestænger af både bambus, greenhart og hickory. Her, eller i en af de andre hyggelige stuer, kan man sidde i stearinlyset skær og læse selv samme Charles Ritz’s ”A Fly Fisher’s Life” og andre artige bøger om laks og laksefiskeri. Vel hjemkommet fra elven efter en lang dags fiskeri bydes der på natmad af det altid smilende personale, og snakken går selvfølgelig på laks der er set og laks der er mistet eller fanget.

Fra hotellets terrasse kan kaffen indtages med udsigt til elven mens dagens videre fiskeri planlægges. Ofte er det her der bindes fluer til den slunkne flueæske hvor den rigtige flue af en eller anden grund altid synes at mangle. Et vigtigt højdepunkt på dagen er aftensmaden, der ofte indtages tidligt så vi kan nå at være ved elven kl. 18.00 når der skiftes mellem de to zoner. Maden er god, og kokken ved at lystfiskere har brug for, og sætter pris på, rigelige portioner, og fanger du laks, tilberedes denne gerne til middagen.

Omgivelserne

Målselva gennemstrømmer et storslået og vekslende landskab med utallige søer og småelve, som for den alsidige lystfisker byder på spændende fiskemuligheder efter ørred, stalling og fjeldørred. Landskabet varierer mellem bløde dalstrøg og vidtstrakte fjeldområder, med fjeldtoppe i tæt på 1800 meters højde.

I tilløbet Barduelva finder man noget af det fineste ørredfiskeri i Norge, og ved Målselvfossen fisker man med udsigt til det smukke gletcherbelagte Istindendfjeld.

I Bardufoss finder man også en af Norges største militærforlægninger med omkring 4000 mand, hvilket ikke altid går stille for sig når de lufter legetøjet langs elven.

Øverst ind mod grænsen til Sverige ligger Dividalens Nationalpark der er et af Norges største vildmarksområder. Her lever jerven med en af de største bestande i Nord-Europa, og her findes tillige både bjørn og ulv og et alsidigt dyreliv i øvrigt. Fiskeriet efter stalling, ørred og fjeldørred er af høj kvalitet og der findes muligheder for at fiske overalt i området.

Hvordan kommer man til Målselv

Norwegian flyver fast hver dag til Bardufoss, og i sommerperioden flyver tillige SAS på destinationen. Fra Bardufoss er der omkring 10 km til Målselvfossen og godt 20 km til Rundhaug. Flybussen stopper i øvrigt direkte ved Rundhaug Gjestegård. Et alternativ er Tromsø eller Narvik, hvor der er ca. 2 timers bilkørsel til elven.

Værd at vide i øvrigt

Information om Kortzonen: http://www.maalselva.no/

Rundhaug Gjestegård: http://www.rundhauggjestegard.no/